[*] FOT 4 – Phiên bản v1.017 – Appbuilt 190708 Với các chức năng như:         – Tự động nhập mật khẩu cấp 2.         – Tự động đá chế độ mùa giải.         – Tự động đá chế độ World Cup.        – Chức năng tự đá ở FOT4 không […]